קרן מחר

דירוג המחר הוא נושא מורכב מאוד מאחר והוא אמור לשקף את מעמדו של העובד במגזר הציבורי בהתאם לרמת התואר שלו ובהתאם לתחום ההתמחות שלו. כך למשל, סביר שרופא או פסיכולוג ייהנה מדירוג גבוה יותר מאשר בוגר החוג לספרות אנגלית במדעי הרוח, מכיוון שהתרומה שלו היא רבה יותר וחשובה יותר למגזר הציבורי. בהתאם לכך, על כל עובד לבחון בדיוק את הדירוג אליו הוא משתייך בהתאם לחוג בו השלים את התואר, בהתאם לרמת התואר, בהתאם למה שאומר התקן שעליו הוא יושב במקום העבודה ובהתאם לוותק שלו.

קרן ידע לאקדמאים במח"ר

בנוסף לקרן המחר, הסתדרות המחר בשיתוף המעסיקים במגזר הציבורי, הקימו גם את קרן ידע מחר, שמטרתה המוצהרת היא להעלות את רמתם המקצועית של האקדמאים במגזר הציבורי סביב תחום התמחותם. הטענה היא כי בעידן המודרני אמור העובד האקדמאי להתעדכן בידע רב המתעדכן חדשות לבקרים בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה, הרפואה, המשפט, התקשורת וכן הלאה. לשם כך מקיימת קרן ידע סמינרים, כנסות וקורסים בהם יכולים להשתמש עובדי המח"ר במגזר הציבורי על מנת להשלים את הידע החסר להם ועל מנת להתעדכן בכל עת בנעשה בתחומם.

באתר האינטרנט של קרן ידע ניתן להתרשם ממגוון רחב של קורסים אותם מציעה הקרן לעובדי הציבור האקדמאים במסגרת לימודי תעודה שיכולים להתכנס לקורסים בטווח שבין מספר עשרות שעות ועד מאה שעות ויותר. השלמת הקורסים וקבלת התעודה יכולות להשפיע על דירוג המחר של העובד, בהתאם לתפקיד שהוא ממלא, לנושא הקורס שלמד דרך הקרן ולתנאים המוגדרים בתקן שעליו הוא יושב במקום עבודתו.

כמו כן, על מנת לעודד את צבירת הידע על ידי אקדמאים במגזר הציבורי, מציעה הקרן שורה של מלגות המאפשרות לאותם אקדמאים לצאת ללימודי חוץ במוסדות אקדמאיים או מוסדות המציעים לימודי תעודה שאינם נכללים במה שמציעה הקרן עצמה. מלגות אלה מאפשרות לעובדים להשלים את ההשכלה שלהם ולהעלות את רמתם המקצועית גם בתחומים שבהם לא מציעה הקרן קורסים עצמאיים.

כל בקשה לקרן, בין שמדובר בבקשה למלגה ובין שמדובר בבקשה להשתתפות בסמינר, בקורס או בכנס, נבחנת בהתאם למידת הזכאות של המבקש. זכאות זו נבחנת על פי שורה של פרמטרים שאותם יש לברר באתר הקרן או מול מזכירות קרן ידע.

קרן מחר וקרן ידע הן למעשה שתי קרנות המציעות ערך רב לעובדי המדינה בעלי תואר אקדמי במדעי החברה והרוח, כל אחת בדרכה. האחת מספקת ערוץ חיסכון אטרקטיבי במסגרת קרן השתלמות והשנייה מספקת ערוץ לשיפור המעמד המקצועי והידע המקצועי של העובדים. בסך הכל, אפשר לומר שכל עובד בישראל היה שמח לקבל את התנאים שמציעות קרן המחר וקרן הידע ועובדי המדינה האקדמאים אכן יכולים גם לקבל ואמורים מן הסתם, לקפוץ על המציאה.

חשוב לומר שכל עניין ופנייה בנושא קרן ההשתלמות של קרן מחר, בנושא דירוג מחר ובנושא של קרן ידע, צריך להתברר בצורה יסודית לגופו של עובד. ייתכן מאוד שעובד היושב בשולחן לידכם זכאי לתנאים שונים לחלוטין מהתנאים להם אתם זכאים, לטוב או לרע. על כן, לא משנה מה שמעתם מאחרים, חשוב לבדוק באופן פרטני את התנאים להם את זכאים וכדאי גם ללמוד לעומק את כל הנושא של המח"ר ואת ההטבות השונות והתועלות השונות שתוכלו להפיק מכל הגוף הזה שמשתף פעולה עם המגזר הציבור, בין שלצורך העשרה עצמית של הידע המקצועי שלכם ובין שלצורך הפקת רווח כספי בערוצי החיסכון השונים שמציעה הקרן. באתרי האינטרנט של הקרנות ניתן למצוא את כל המידע הנדרש לרבות פרטי ההתקשרות הנדרשים עם הקרנות.